Sí, s’accepten animals, però només si es porten amb corretja.