La visita de Terra Vinea no és possible per a persones amb mobilitat reduïda perquè el recorregut té escales i forts pendents.