Es pot accedir a Terra Vinea i fer la visita amb qualsevol temps. El trajecte està protegit i la temperatura és de 16 °C durant tot l’any.